Ali Ahmadian CEO

Heliospectra genomför fullt garanterad företrädesemission av units

Heliospectra meddelade den 25 september att Bolagets styrelse föreslår en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Heliospectra cirka 50,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckningsperiod för teckning av Units löper från den 5 november 2020 till och med den 19 november 2020. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare, Welandkoncernen och Midroc New Technology.

LÄS FULLSTÄNDIG RELEASE HÄR

Läs Publicerat PROSPEKT här

Prospekt & Anmälningssedel

 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggjordes den 3 november 2020 kl 09:45.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräda hittar du HÄR

 

Heliospectra Prospekt 2020

Heliospectra_Prospekt_pic-3


Räkneexempel

 • Omvandling Units

 

Översikt:

 • 1 aktie ger rätt till 1 uniträtt
 • 8 uniträtter ger rätt att teckna 3 units.
 • Varje unit tecknas för 2,40 SEK.
 • En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.
 • Under november 2021 berättigar 2 teckningsoptioner
  1 ny aktie till en kurs om 3,10 SEK per aktie.

Räkneexempel

 • En investerare som på avsättningsdagen äger 6 000 aktier kommer tilldelas lika många uniträtter med andra ord 6 000 uniträtter.
 • Följande 6 000 uniträtter berättigar teckning av 2 250 units, för kursen 2,40 SEK per unit. En total kostnad på 5 400SEK.
 • Investerare tecknar därmed 2 250 aktier i företrädesemissionen och behåller 2 250 teckningsoptioner.
 • Under november 2021 berättigar de 2 250 teckningsoptionerna investeraren att teckna 1 125 aktier till en kurs om 3,10 SEK per aktie. En total kostnad på 3 487,50 SEK.

NEws

Fullständig Press Release

Läs Heliospectras pressrelease angående företrädesemissionen från den 25 september HÄR.

 

 

 

IR landing page

Extra Bolagsstämma 27 okt

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier och teckningsoptioner hölls den 27 oktober 2020 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg en extra bolagsstämma.

Kommunikén hittar du HÄR.

Vidare Underlag: Styrelsens RedogörelseRevisorns Yttrande | Fullmakt | Optionsvillkor | Styrelsens förslag finnes i Press Releasen